KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII

  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

                         Wyświetl większą mapę

Dot.: I rok S2 oraz I rok N2 kier. Ekonomia

Termin dodatkowy egzaminu z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

u Profesora dra hab. Jana Zawadzkiego
dla studentów, którzy z udokumentowanych przyczyn nie wykorzystali
wczeœniejszych terminów egzaminów odbędzie się
dnia 16.09.2017 o godzinie 10.00
w sali 217 przy ulicy Żołnierskiej

Dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Statystyka opisowa
dla studentów I roku kierunku Ekonomia (gr. 01, 03 i 04)
i I roku kierunku Zarządzanie (gr. 02 i 04)
odbędzie się 12.09.2017 (wtorek) o godz. 11.30 w sali 307 przy ul. Janickiego.


Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Podstawy statystyki i demografii
dla studentów drugiego roku kierunku Turystyka i Rekreacja
odbędzie się 12.09.2017 (wtorek) o godz. 11.30 w sali 307 przy ul. Janickiego.

Poprawa zaliczeń z ćwiczeń i wykładów u dr Jadwigi Zaród
z przedmiotu Podstawy ekonometrii
na kierunku Zarządzanie, Rok II
oraz ćwiczeń z przedmiotu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
na Kierunku Ekonomia, Rok I
odbędzie się 7.09.2017 o godz. 10.00
w budynku Uczelni przy ul. Janickiego.

Dot.Studentów studiów stacjonarnych kier. Ekonomia,
S2 I rok
egzamin poprawkowy (II termin poprawkowy) z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

u Profesora dra hab. Jana Zawadzkiego
odbędzie się dnia:
11.09.2017 o godz. 10.00
w auli 217 przy ulicy Żołnierskiej
Dot.Studentów studiów niestacjonarnych kier. Ekonomia,
N2 I rok
egzamin poprawkowy (II termin poprawkowy) z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

u Profesora dra hab. Jana Zawadzkiego
odbędzie się dnia:
10.09.2017 o godz. 10.00
w auli 217 przy ulicy ŻołnierskiejDot.Studentów studiów niestacjonarnych kier. Ekonomia,
N2 I rok
egzamin poprawkowy (I termin poprawkowy) z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

u Profesora dra hab. Jana Zawadzkiego
odbędzie się dnia:
30.06.2017 o godz. 16.00
w auli 217 przy ulicy ŻołnierskiejDot.Studentów studiów stacjonarnych kier. Ekonomia,
S2 I rok
egzamin poprawkowy (I termin poprawkowy) z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

u Profesora dra hab. Jana Zawadzkiego
odbędzie się dnia:
28.06.2017 o godz. 9.00
w sali 8 przy ulicy Janickiego 31


KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
ul. Janickiego 31
71-270 Szczecin
tel. (0 prefix 91) 449-68-60/61