KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
                         

STUDIA STACJONARNE

Dot. Studentów I roku, kirunek Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
Pozytywne wyniki z egzaminu (II poprawa) w dniu 11.09.2017 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku, kirunek Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
Pozytywne wyniki z egzaminu (I poprawa) w dniu 28.06.2017 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku, kirunek Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
Pozytywne wyniki z egzaminu (I termin) w dniach 23.06 oraz 24.06 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2 GL01, GL03
Pozytywne wyniki kolokwium poprawkowego nr 1 i 2 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów II roku Ekonomii - S1E
Pozytywne wyniki egzaminu poprawkowego (termin dodatkowy 09.06.2017) z przedmiotu:
Ekonometria
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2 GL01, GL03
Pozytywne wyniki kolokwium nr 2 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2 GL01, GL03
Pozytywne wyniki kolokwium nr 1 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki
Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2 oraz Studentów II roku Ekonomii - S1E
Pozytywne wyniki egzaminu poprawkowego (II termin 31.03.17) z przedmiotóW:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych - S2
Ekonometria - S1
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki

Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2
Pozytywne wyniki egzaminu poprawkowego (I poprawa) z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów II roku Ekonomii - S1E
Pozytywne wyniki egzaminu poprawkowego z dnia 14.02.2017 z przedmiotu:
Ekonometria
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2E
Zaliczenia poszczególnych czesci zadaniowych z kolokwium I i II z przedmiotu:
Ekonometria i Prognozowanie Procesów Ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2
Pozytywne wyniki egzaminu z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów II roku Ekonomii - S1E
Pozytywne wyniki egzaminu z dnia 7.02.2017 z przedmiotu:
Ekonometria
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów II roku Ekonomii - S1E
Pozytywne wyniki egzaminu z dnia 3.02.2017 z przedmiotu:
Ekonometria
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2, semestr letni
Pozytywne wyniki kolokwium popr. nr 2 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku Ekonomii - S2, semestr letni
Pozytywne wyniki kolokwium nr 1 oraz kolokwium popr. nr 2 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wynikiDot. Studentów II roku Ekonomii - S2
Pozytywne wyniki EGZAMINU poprawkowego (termin dodatkowy w dniu 14.01.2017) z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki

STUDIA NIESTACJONARNE

Dot. Studentów I roku N2, kirunek Ekonomia, studia niestacjonarne II stopnia
Pozytywne wyniki z egzaminu poprawkowego (II termin poprawkowy) w dniu 10.09.2017 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku N2, kirunek Ekonomia, studia niestacjonarne II stopnia
Pozytywne wyniki z egzaminu poprawkowego (I termin poprawkowy) w dniu 30.06.2017 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki


Dot. Studentów I roku N2, kirunek Ekonomia, studia niestacjonarne II stopnia
Pozytywne wyniki z egzaminu (I termin) w dniach 24.06 oraz 25.06 z przedmiotu:
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki